صدای به هم خوردن استکان هاصدای غم انگیز آوازه خوان هاصدای سماور، هیاهوی غلیانگره خورده با نغمه خسته جانبه روی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
14 پست
آبان 88
70 پست
مهر 88
127 پست
شهریور 88
105 پست
مرداد 88
95 پست
تیر 88
88 پست
شعر
177 پست
متن
2 پست
موسیقی
1 پست
poem
5 پست
داستان
3 پست
تودورز
1 پست
آن_بولین
1 پست