تـو مـپندار که خـاموشی ِ مـن،

هـست بـرهان ِ فـرامـوشی ِ مـن ....

 

 

 

حمید مصدق

/ 1 نظر / 16 بازدید
مثل همیشه

گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مرد یاد مرا چگونه فراموش می کنی؟ پژمان بختیاری