برما گذشت نیک و بد اما تو روزگار فکری بحال خویش کن این روزگار نیست ……

/ 0 نظر / 2 بازدید