به دل ساده ام می گویم صبور باش...بقولی درختان در سایه تبر نیز قد می کشند..

/ 1 نظر / 2 بازدید