راه می ماند..

آنچه من می بینم
ماندن دریاست ،
رستن وازنورستن باغ است ،
کشتن شب به سوی روز است ،
گذرا بودن موج وگل و شبنم نیست .
گرچه ما می گذریم ،
راه می ماند .
غم نیست ...

/ 1 نظر / 16 بازدید

بعضی غمها رو نمیشه فراموش کرد، حتی تا پایان عمر [ناراحت]