از زندگی دو برادر برزیلیروی دیوار

 

 

این دو برادر برزیلی ساکن ریودوژانیرو در برزیل هستند و 14 ساعت از شبانه روز را روی همین دیوار اسراحت می کنند!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید