...
مرغ دریا بادبان های بلندش را

در مسیر باد می افراشت !

سینه می سائید بر موج هوا،

آنگونه خوش، زیبا

که گفتی آسمان را آب می پنداشت !

 

فریدون مشیری

/ 2 نظر / 47 بازدید
من منم

خوشحال شدم و پست زیبایی بود.بازم ممنونم

alireza

خوب بود مرسی؟