چرا عزاداری عمومی نشد؟ اینهمه آدم مردند یعنی کمتر از شربینی بودند؟ چرا اینهمه پوشش خبری پایین بود...البته انتظاری هم نمی ره...دلم گرفت از این همه ....

/ 0 نظر / 2 بازدید