آدمها از دور می رسند و همیشه دیر...

عجیبه وقتی ناراحتی یا مشکلی د اری..آدمهایی که به قول معروف صد پشت غریبه اند و شاید چند باری حالت رو پرسیدند ، آدمهایی که باهات نبودند ببینند کی هستی و چی هستی

و همون تصویر ذهنیشون رو قبول کردند بیشتر نگرانت می شن..شاید حتی بیشتر بهت فکر می کنن...یه جورایی انگار خودشونو دوست دارن سهیم بدونن ..حتی اگه نمیشناسنت! یا حتی آدمهایی میان حالتو می پرسن که زمانی دلشونو شکستی ...هیچ انتظاری نداری ازشون..

و جالبه دوستها یا آدمهایی که مدتهاست تو رو می شناسن ..باهات خو گرفتن...روشون حساب می کنی...بیشتر ازت فاصله می گیرند..دور می شن.... شاید فکر می کنن درد و غم مسریه!

آدمها از اونی که فکر می کنید دورترند ..و همیشه ی همیشه ، خدا از جایی لطفش رو برات می فرسته که انتظارش رو نداری..نه جایی که نگاهت رو بهش دوختی..

/ 2 نظر / 19 بازدید
مصطفی

کاش میشد قلب ما از یاس بود تک تک گلبرگ آن احساس بود به آشیانه عشق من هم سری بزن.