امروز همه می گفتن خیلی شنگولی از دلم خبر نداشتن که........................اتفاقاً اونم شنگول بود!!! راستیتش دلیلی واسه ناراحتی نیست چون خدا با منه!

/ 0 نظر / 2 بازدید