به به فردا هم که تعطیل شد ..نمی دونم که علت آیا جلوگیری ورود خس و خاشاک به دهان ما تهرانیهاست..یا ورود خس و خاشاک به خیابونا.. طفلکی من که احتمالا باید برم فردا یه سر به محل کار بزنم ..عزت زیاد..

/ 1 نظر / 2 بازدید
سامی دخت

ننه من غریبم بازی در نیار حالا که نرفتیم سر کار ولی خدا به من و تو رحم کردا[لبخند]