از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.»

نیچه می گوید....

 • «آرزو کردن چقدر شعف انگیز است، اما وقتی به آرزو خود رسیدیم، شعف از درون ما رخت برمی بندد.»
 • «آن که پرنده نیست نباید بر پرتگاهها آشیان سازد.»
 • «اراده موجب آزادی است زیرا خواستن، آفریدن است، این است تعلیم من و تنها کار شما آموختن فن آفریدن خواهد بود.»
 • «اگر شما دشمن دارید، بدی او را با خوبی پاداش ندهید زیرا این امر موجب شرمساری او می‌گردد ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده‌است.»
 • «انسان هرچه را می‌باید می‌تواند کرد و هرگاه کسی گوید که نمی‌تواند کرد این خود دلیل است بر این که او از روی جدیت اراده نمی‌کند.»
 • «این واقعیتی است که روح ترجیح می‌دهد به سوی بیماران و اندوهمندان فرود آید.»
 • «بدترین پاداش یک استاد این است که شاگردانش تا ابد در حال شاگردی وی باقی مانند.»
 • «برای این که خوب زندگی کنی باید خودت را بالای زندگی نگاه داری، پس بیاموز که همیشه بالا روی و بیاموز که همیشه به پائین نگاه کنی.»
 • «بشر بی رحم ترین حیوانات نسبت به خود است.»
 • «بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات مصیبت و عذاب کشیده، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می‌تواند بخندد.»
 • «بشر موجودی است که باید بر خود غلبه کند.»
 • «بگذار روح خود را در آن فضائی که دوست دارم پروا دهم زیرا من در کتابخانه خود بسان فرمانروائی واهی می‌مانم که در قصر خود نشسته، گاهی با فلاسفه و زمانی با سفرای شیرین سخن، صحبت می‌دارد.»
 • «بهتر است که انسان چیزی نداند تا اینکه بسیاری چیزها رانیمه تمام بداند. بهتر است که با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا آنکه با عقاید دیگران یک مرد دانشمند به حساب آئیم.»
 • «تحمل زندگی سخت است ولی نباید چنین وضعی را اقرار کرد.»
 • «جنگ قانون ابدی زندگی است و صلح راحت باش میان دو جنگ است.»
 • «خودستا مایل است که به وسیله شما اعتماد به خود را بیاموزد، وی از نگاههای شما تغذیه می‌کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می‌بلعد.»
 • «خیلی بهتر بود که یونانیان مغلوب ایرانیان می‌شدند تا مغلوب رومیان.»
 • «دربین مردمان کوچک دروغ گوئی فراوان است.»
 • «در کوهستان کوتاه ترین راه، از قله‌ای به قله دیگر است اما برای گذشتن از آن باید پاهای دراز داشت.»
 • «زمین پر از اشخاص زاید و بی فایده‌است که سد راه واقعی می‌باشند، کاش می‌شد اینها را به امید عمر جاودانی از این جهان دور کرد.»
 • «زن بهتر از مرد روحیه اطفال را می‌فهمد ولی مرد از زن به بچه شبیه تر است، در مرد حقیقی روح طفل نهفته‌است و برای بازی روحش پرواز می‌کند.»
 • «سعی مکن بر ضد جریان باد آب دهن اندازی.»
 • «شما فضیلت خودتان را آنقدر دوست می‌دارید که یک مادر بچه خود را، اما هرگز شنیده‌اید که مادری از محبت خود به فرزند خویش پاداش بخواهد.»
 • «شهامت، کسی دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.»
 • «ضعیف ترها از راههای مخفی همواره به داخل حصن و حصین و زوایای قلب اشخاص قوی تر خزیده و در آن جا برای خود با دزدی کسب قدرت می‌کنند.»
 • «ما از طبیعت صحبت می‌داریم و فراموش می‌کنیم که ما خود طبیعت هستیم، بنابراین طبیعت چیزی است کاملأ غیر از آنچه ما در تلفظ نام آن احساس می‌کنیم.»
 • «مردم خودشان را با هرچیز خسته می‌کنند مگر با فهم و اندیشه.»
 • «مرغان دیگری هم هستند که بالاتر می‌پرند.»
 • «نتایج اعمال ما قهرأ به سروقت ما خواهد آمد ولو اینکه ما در این ضمن اصلاح حال کرده باشیم.»
 • «وقتی به کاری مصمم شدی، دیگر درهای شک و تردید را از هر سو ببند.»
 • «هریک از ثمرات فضیلتهای شما مانند ستاره‌ای است که خاموش می‌شود ولی پرتو آن هنوز در جاده نجومی خود طی مراحل می‌کند. همچنین پرتو اعمال حسنه شما راه می‌پیماید، حتی درصورتی که خود عمل مدتها است به انجام رسیده باشد، پس هرقدر اعمال شما فراموش و دفن شود، اشعه آنها همیشه فروزان خواهد ماند.»
 • «همیشه اندکی دیوانگی در عشق هست اما همیشه اندکی منطق هم در دیوانگی هست.»
 • «هنگامی که مصمم به عمل شدید باید درهای تردید را کاملأ مسدود سازید.»
/ 4 نظر / 3 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

آدمی گاه باتمام اراده ای که میکند "نمیتواند". مردمی که در ایستگاه لحظه ها به انتهای خیابان انتظار چشم میدوزند که از آمدن چهار چرخ سرنوشتشان پیش از دیگران باخبر شوند هیچیک نمی اندیشند که چرا آنجایند و منتظر وپی در پی تیرهای انتطارشان را به سوی آمدن پرتاب میکنند و از چرایش نمی پرسند هرگز نمیگویند آمدن را رها کنیم به رفتن بپیوندیم ساده اما پردرد آدمی تمام تلاشش را در انتظاری اینچنین خلاصه میکند و من با تمام اراده ای که میکنم نمیتوانم آنان را به رفتن پیوند زنم و کسانی که ادعای رفتنی ابدی دارند جز سکونی پوچ نیستند من هیچ تحرکی در سایه ی بودنشان ندیده ام و با تمام وجود اراده ی من را میخواهند بشکند و پا روی خرده هایش بگذارند اینها مرا از همسفری با باد باز نمیدارند...

Hassan.Shakouri

در قابی کهنه که داستانی به بلندای غم داشت بانویی نشسته بود و سرسرانه می خندید رودِ عاشق شرمگین و مانده از قهر آنا موجش بی اختیار و بی الهه به تازیانه ی باد می تاخت : بانو ! خنده می کنی بر شیون ما ؟ ! *امیر تیکنی*

Hassan.Shakouri

سلام دوست من جملات زیبا ... کلمات ... و حتی نقطه های که می سازند زندگی را آنگونه که باید ممنون ... شاد باشی

سامی دخت

اما بنظر من همه عشق دیوانگی است[لبخند]