ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم،سخت ها رامیخواهیم.غافل ازینکه خوبها آسان میآیند،بی رنگ می مانند و بی صدا می روند

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید