تصویری که از خودت دادی را بر هم بزن و بار دیگر آن را از نو بساز.  قبل از به دنیا آمدنت کجا بودی؟ حتماً جایی بوده ای اما یادت نیست، روحت را می گویم. روح خدایی قبل از آن که در جسم تو دمیده شود جزیی از نیروی لایزال هستی بود و حالا متعلق به توست آیا هرگز فکر کرده ای که خدا به طور بالقوه همة‌ کمالات خود را در اختیارت قرار داده اما تو از آن بهره نمی بری. این هستة اصلی وجودی را چرا نادیده گرفته ای و چرا با وجود قدرت بیکرانی که در اختیارت است،‌ احساس خوبی نسبت به خود نداری ؟ 
قطره دریاست اما نمی دانی تو آن قطره ای     فقط کافیست بدانی؟ چگونه؟ با مراقبه گوشه ای از زمان را انتخاب کن و به موسیقی مورد علاقه ات گوش بده. ما می خواهیم با هم تصویری زیبا از تو بسازیم. تصویری که همیشه وجود داشته ولی تو تا به حال از آن غافل بوده ای
....زیباترین آنی باش که می توانی...

/ 0 نظر / 11 بازدید