انسان دشواری وظیفه است، دشواری گذشتن از آنچه که هست، دشواری فرارفتن از بودن محض...

 

هنر بودن اریک فروم رو نخونده هدیه تولد دادم برادرم...ایکاش می خوندم!من مدتهاست با خوندن کتاب قهر کردم..خیلیمم بده! فکر می کنم زیادی به"فرا" ها فکر کردم و همیشه از "اکنون " ها چشم پوشیدم! امان از این حس کنجکاوی...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید