دومین مکتوب

HTML clipboardمریدی نزد استادش رفت و گفت : سال ها در جستجوی روشنیدگی بوده ام . احساس می کنم به آن نزدیک شده ام . باید گام بعدی را بدانم . استاد گفت: زندگی ات را چه طور می گذرانی ؟

هنوز گذران زندگی را نیاموخته ام والدینم کمکم می کنند . اما این که فقط یک موضوع فرعی است .

استاد میگوید: قدم بعدی تو این است که نیم دقیقه راست به خورشید بنگری . و مرید اطاعت کرد .

پس از نیم دقیقه استاد از او خواست منظره پیرامون خود را شرح دهد .

مرید پاسخ داد : نمیبینم . آفتاب چشمم را خیره کرده . انسانی که تنها نور را می جوید و در این راه مسوولیت هایش را وا می گذارد هرگز به روشنیدگی نمی رسد . و کسی که چشم های خود را خیره به خورشید نگه می دارد سر انجام کور می شود . و این توضیح استاد بود. پائلو کوئلیو (دومین مکتوب)

/ 0 نظر / 16 بازدید