عشق به معنای آن انرژی غیر مادّی است که در انسان حرکت ایجاد می کند.

راه پنهانی عشق را نه تاریخ می داند و نه تحقیق.

دل خود اقلیمی دیگر است و جز عشق، هیچ قدرتی بر آن فرمان نمی راند.


ایمان بی عشق، اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان، اسارت در خود.


ای خدای بزرگ! تو چه باشی و چه نباشی، من اکنون سخت به تو نیازمندم. تنها به این نیازمندم که تو باشی.

/ 2 نظر / 2 بازدید
المیرا

سلام خانمی چقدر زیبا نوشتی [دست] تبریک می گم امیدوارم همیشه شاد و موفق باشی[گل]

رامین صابری

دل خود اقلیمی دیگر است و جز عشق، هیچ قدرتی بر آن فرمان نمی راند. اینا بی بدیل و دل نشین بود