# شعر
  ذهن ما زندان است              ما در آن زندانی                            قفل آن را بشکن                                         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
به خاموشی ما منگر که ما خود معدن رازیم فلک بشکست بال ما وگرنه اهل پروازیم
/ 0 نظر / 7 بازدید