مرا نگاه کن!              

که زندگی برای من
بسان قطره های اشک
که ازدو چشم پر ز راز تو
درامتداد یک سکوت
به روی خاک سرد می غلتید
میماند...
همان زمین که روز پیش
به گرمی نگاه من
پر از گل شقایق و
به نرمی و لطافت رخ تو بود..
ولی کنون زمین بسختی دل منست
به سردی نگاه توست
 در آن غروب آخرین
در آن دمی که عشق ما
میان پنجه های سرنوشت
میان درد و رنج ما
فشرده گشت و نیست شد
 
کنون که میروی ز پیش من
مرا نگاه کن
برای بار آخرین
که زندگی برای من
به سردی نگاه ما
به تلخی سکوت توست
 
مرا نگاه کن
برای بار آخرین.........
 
 
مرداد79

/ 0 نظر / 2 بازدید