گریه می کنم

باز این اخبار لعنتی و باز مرگ و کشتار

گریه می کنم نه بخاطر تویی که از این دنیا و شر و شورش کنده شده ای

نه!

گریه می کنم برای آنکه بعد از این حوادث باید شاهد مرگ روحمان باشیم

تو که رفته ای

برای آنان که مانده اند و اندک اندک می میرند گریه می کنم...برای بدبختی انسانیت..برای مرگ تدریجی ارزش ...

دو دست خود را محکم بر روی دهان می فشارم

مبادا صدایی ، آهی یا ناله ای در آید... مرا به اتهام انسان بودنم به حبس ابد در  این

فروخفتگی خشم محکوم کنند...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد Mohammad

بابا بسه تروخدا از این سیاسی بازی ها خسته شدیم حالمون به هم میخوره شاداب باشی[گل][ماچ]