علی ابن ابیطالب

حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

/ 0 نظر / 4 بازدید